زمان بارگزاری این صفحه: 3:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دانشگاه آزاد فومن و شفت

«سجاد گشتی» سرپرست دانشگاه آزاد فومن و شفت شد/ تصاویر معارفه

دکتر سید سجاد گشتی در حکمی از سوی دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سرپرست جدید واحد فومن و شفت این دانشگاه معرفی شد.

عناوین ویژه