زمان بارگزاری این صفحه: 3:11 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دانشگاه پزشکی گیلان

دیباچه ای بر تاریخچه دانشگاه گیلان

صدای گیلان – دانشگاه گيلان از سال 1346 با عنوان مدرسه عالی بازرگانی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.

عناوین ویژه