زمان بارگزاری این صفحه: 3:33 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دختر ، بریتانیا ، زیبا ، تناسب، پارسینه

زیباترین دختر بریتانیا با معیار ریاضی/ عکس

در مسابقه‌ای بین ۸ هزار شرکت‌کننده که تصویر صورت خود را بدون تغییر و آرایش فرستاده بودند، سرانجام زیباترین صورت برتانیا پیدا شد.

عناوین ویژه