زمان بارگزاری این صفحه: 9:14 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دروازه قران

کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت!

صدای گیلان – در اقدامی عجیب، کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت.

عناوین ویژه