زمان بارگزاری این صفحه: 2:03 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دروازه قران

کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت!

صدای گیلان – در اقدامی عجیب، کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت.

عناوین ویژه