زمان بارگزاری این صفحه: 10:47 PM UTC

نوشته هایی با برچسب در کل کشور فقط بیمارستانهای خصوصی گیلان به تعهدات بیمه ای خود عمل نمی کنند.

بیمارستانهای خصوصی گیلان با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی به تعهدات بیمه ای خود عمل نمی کنند.

رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های تکمیلی استان گیلان گفت: متاسفانه بیمارستان‌های خصوصی در استان گیلان، هر سال برای تعیین شرایط بیمه ای با پشتوانه دانشگاه علوم پزشکی باعث ایجاد تنش می‌شوند.

عناوین ویژه