زمان بارگزاری این صفحه: 3:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دستاوردهای

ایران در دو سال آینده موفقیت‌های جدیدی در زمینه هوا فضا به دست می آورد/ تصاویر

رییس جمهوری امروز از نمایشگاه دستاوردهای فضایی کشور شامل سامانه‌های ماهواره‌، فضانوردی،‌رانشگرهای فضایی، مکانیک، مواد و انرژی و سامانه‌های حمل و نقل فضایی بازدید کرد.

بازدید رییس‌ جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای فضایی کشور

عناوین ویژه