زمان بارگزاری این صفحه: 11:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دستور پیامبر

سرکرده داعش؛ پیامبر(ص) در خواب به من فرمان داد که موصل را به سرعت ترک کنم

صدای گیلان – بغدادی مدعی شده است که پیامبر (ص) در خواب به او فرمان داده است که موصل را به سرعت ترک کند.

عناوین ویژه