زمان بارگزاری این صفحه: 10:01 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دستگيري رمالاني با 25 سال سابقه كلاهبرداري در”رشت”

دستگيري رمالاني با 25 سال سابقه كلاهبرداري در رشت

رمالاني كه بيش از 25 سال با تسخير ذهن افراد ساده لوح منبع درآمد خوبي براي خود كسب كرده بودند با اقدام قاطع پليس شهرستان رشت دستگير شدند.

عناوین ویژه