زمان بارگزاری این صفحه: 5:39 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دستگیری دکتر تقلبی در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا !!!

دستگیری دکتر تقلبی در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا !!!

فردی که چند روز در لباس پزشک در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌سرا رفت و آمد داشت، دستگیر شد.

عناوین ویژه