زمان بارگزاری این صفحه: 7:12 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دكتر حسن روحاني

اهداي مدال قهرمان تدبير و اميد آستارايي ها به رئيس جمهور

مرزنشينان شهرستان آستارا مدال قهرمان تدبير و اميد را به دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور ايران اهدا مي كنند.

مدال قهرمان تدبير و اميد آستارايي ها

عناوین ویژه