زمان بارگزاری این صفحه: 6:05 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دماي هواي گيلان جمعه

کاهش 10تا15درجه اي دماي هواي گيلان از فردا

هواشناسی – دمای هوا گیلان از فردا بشدت کاهش می یابد .

کاهش 10تا15درجه اي دماي هواي گيلان از فردا

عناوین ویژه