زمان بارگزاری این صفحه: 2:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دماي هواي گيلان جمعه

کاهش 10تا15درجه اي دماي هواي گيلان از فردا

هواشناسی – دمای هوا گیلان از فردا بشدت کاهش می یابد .

کاهش 10تا15درجه اي دماي هواي گيلان از فردا

عناوین ویژه