زمان بارگزاری این صفحه: 3:38 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دولتی

دستگیری جاعل اسناد و فروشنده اموال دولتی درلنگرود

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنگرود از شناسایی سارق اموال دولتی که با جعل سند به فروش اموال دولتی اقدام می کرد، خبر داد.

دستگیری جاعل اسناد و فروشنده اموال دولتی درلنگرود

عناوین ویژه