زمان بارگزاری این صفحه: 11:33 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دکتر سید سجاد گشتی

«سجاد گشتی» سرپرست دانشگاه آزاد فومن و شفت شد/ تصاویر معارفه

دکتر سید سجاد گشتی در حکمی از سوی دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سرپرست جدید واحد فومن و شفت این دانشگاه معرفی شد.

دکتر سید سجاد گشتی

عناوین ویژه