زمان بارگزاری این صفحه: 3:08 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دکتر سیروس امیر علوی

شکواییه ساکنان محله رازی رشت به دادستان

ساکنان محله رازی رشت در اعتراض به بوی فاضلاب و زباله های بیمارستان رازی این شهر به دادستان رشت نامه نوشتند.

شکواییه ساکنان محله رازی رشت به دادستان

عناوین ویژه