زمان بارگزاری این صفحه: 4:59 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دکتر قاسم رمضانپور نرگسی

قاسم رمضانپور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هیئت حمایت از صنایع شد

باتصویب‌ هیئت وزیران قاسم رمضانپور نرگسی نماینده اسبق شهرستان صومعه سرا به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد

عناوین ویژه