زمان بارگزاری این صفحه: 9:09 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دکتر قلابی

خصوصی:مسئله دستگیری دکتر قلابی صحت ندارد/ فرمانده نیروی انتظامی؛متهم دستگیر شده است.

در حالی که فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا از دستگیری دکتر قلابی در بیمارستان امام خمینی این شهرستان خبر می دهد ، رییس این بیمارستان به کل این ماجرا را نفی کرده و انرا سناریوی رسانه ای می داند.

ماجرای دکتر قلابی در صومعه سرا

عناوین ویژه