زمان بارگزاری این صفحه: 5:33 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دکتر هاشمی در صومعه سرا

استقبال مردم صومعه سرا از دولت تدبيراميد/ تصاوير

تصاویر استقبال مردم شهرستان صومعه سرا از دولت تدبيراميد .

استقبال مردم صومعه سرا از دولت تدبيراميد

عناوین ویژه