زمان بارگزاری این صفحه: 4:47 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دیدار مردم قم با رهبر انقلاب

دیدار هزاران نفر از مردم قم با رهبر انقلاب

امروز دشمنان با تحریم برای کشور مشکل درست کرده اند.حالا اگر شرط برداشتن تحریم را چیزی عنوان کنند که غیرتتان اجازه ندهد چه میکنید/یقینا هیچ مسئولی در کشور این را قبول نمیکند/پس باید کاری کنید که کشور در مقابل تحریم مصونیت داشته باشد.

عناوین ویژه