زمان بارگزاری این صفحه: 4:20 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دیوار برلین

دیوار برلین از دیروز تا امروز + تصاویر

صدای گیلان: 25 سال پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد المان شرقی و غربی ،از منظر نصاویر ،نگاهی خواهیم انداخت به تحول و سرگذشت کشور المان در طی ان دوران تا اکنون.

عناوین ویژه