زمان بارگزاری این صفحه: 2:12 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رئيس جمهور محترم ايران

اهداي مدال قهرمان تدبير و اميد آستارايي ها به رئيس جمهور

مرزنشينان شهرستان آستارا مدال قهرمان تدبير و اميد را به دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور ايران اهدا مي كنند.

عناوین ویژه