زمان بارگزاری این صفحه: 4:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رئیس جدید پنتاگون سوگند یاد کرد

سوگند رئیس جدید پنتاگون

صدای گیلان – وزیر دفاع جدید آمریکا در حضور معاون رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد تا سکان هدایت پنتاگون را به دست گیرد.

سوگند رئیس جدید پنتاگون

عناوین ویژه