زمان بارگزاری این صفحه: 12:59 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رئیس هیئت فوتبال گیلان

«الماسخاله» در سمت رئیس هیئت فوتبال گیلان ابقا شد

با برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان گیلان «قربانعلی المالسخاله» به عنوان رئیس هیئت فوتبال این استان ابقا شد.

«قربانعلی الماسخاله»

عناوین ویژه