زمان بارگزاری این صفحه: 5:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رانندگی تابلوهای غیرمجاز حاشیه

جمع آوری تابلوهای غیرمجاز حاشیه راه های گیلان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان از اجرای طرح جمع آوری تابلوهای غیرمجاز حاشیه راه های استان از اول اسفندماه خبر داد.

عناوین ویژه