زمان بارگزاری این صفحه: 3:09 AM UTC

نوشته هایی با برچسب راه وشهرسازي تالش

نجات 18خودروي گرفتار در برف در منطقه اسالم به خلخال

حمل و نقل؛ 18 خودروي گرفتار در برف نجات يافتند.

عناوین ویژه