زمان بارگزاری این صفحه: 7:50 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رایگان

ویزیت رایگان بیماران روستای لاسک شفت

صدای گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان هفته بسیج امسال را بادرمان بیماران روستای لاسک شفت آغاز کرد.

عناوین ویژه