زمان بارگزاری این صفحه: 7:36 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رای قطعی شورای سوم رشت

رأ ی قطعی شورای سوم رشت از سوی مرجع قضایی صادر شد

حکم قطعی در خصوص پرونده شورای سوم رشت پس از دو سال صادر شد.طبق این حکم 3 عضو محکوم به حبس و جزای نقد شده و بقیه اعضاء و عوامل حکم برائت گرفتند.

حکم شورای سوم رشت

عناوین ویژه