زمان بارگزاری این صفحه: 11:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رحیم‌پور ازغدی

ازغدی؛ سروش فقط مانده بود به من فحش ناموسی بدهد

صدای گیلان – حسن رحیم‌پور ازغدی در خاطره‌ای به مواجهه‌ خود با عبدالکریم سروش اشاره کرد و گفت: همین عبدالکریم سروش، همین آدمى که جلوى چهره هاى عادى مستمعین، پشت تریبون لبخند میزد، فقط مانده بود که به من فحش هاى ناموسى بدهد .

عناوین ویژه