زمان بارگزاری این صفحه: 11:58 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رد رشوه در گیلان

رد رشوه 42 ميليوني به ماموران انتظامی در رشت و شفت

صدای گیلان – ماموران انتظامي در استان گيلان، رشوه 42 ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريالي متهمان را صورتجلسه كردند.

عناوین ویژه