زمان بارگزاری این صفحه: 10:58 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رد صلاحیت شهردار رشت

شهردار منتخب رشت مورد تایید وزارت کشور نخواهد بود

فرماندار رشت اذعان کرد که صورت جلسه ی انتخاب شهردار رشت از نظر شکلی و شیوه رای گیری صحیح نبوده و در صورت ارایه آن به وزارت کشور مورد تایید وزیر قرار نخواهد گرفت .

عناوین ویژه