زمان بارگزاری این صفحه: 2:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رستم آباد رودبار

«امیریان» رییس شورای شهر رستم آباد شد

در جلسه اعضای شورای اسلامی شهر رستم آباد، ترکیب اعضای هیئت رئیسه جدید این شورا انتخاب شدند.

عناوین ویژه