زمان بارگزاری این صفحه: 5:36 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رشد ۱۰۹ درصدي صدور مجوز فعاليت اقتصادي منطقه آزاد انزلي

رشد ۱۰۹ درصدي صدور مجوز فعاليت اقتصادي منطقه آزاد انزلي

صدای گیلان – تعداد مجوزهاي فعاليت اقتصادي صادره از سوي معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد انزلی در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۰۹ درصدي همراه شده است.

منطقه آزاد انزلی

عناوین ویژه