زمان بارگزاری این صفحه: 5:58 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رضایی

گیلان دررتبه ی برتر ارزیابی های وزارت ورزش وجوانان قرارگرفت.

صدای گیلان – در سمینار توجیهی کارشناس مسئولان بازرسی های ادارات کل ورزش وجوانان کشور ، واحد بازرسی گیلان دررتبه ی برتر ارزیابی عملکرد وزارت قرارگرفت .

ورزش گیلان

عناوین ویژه