زمان بارگزاری این صفحه: 3:45 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رضا جمشیدی چناری

برنامه ریزی و ثبات مدیریت شهری، کلید توسعه رشت

کلانشهر رشت با تجربه یکصد و هفت سال وجود نهاد شهرداری (بلدیه) یکی از شهرهای پیشگام در مدیریت شهری محسوب می شود این در حالیست که شورای چهارم، ماه ها ، بر سر انتخاب شهردار در گیر و دار بود و این تاخیر، شهر را با چالش هایی مواجه کرده است.

در انتخاب شهردار رشت هریک از اعضای شورا به چه کسی رای داد؟

پس از انتخاب دکتر محمد علی ثابت قدم به عنوان شصت و پنجمین شهردار کلانشهر رشت بر اساس شنیده ها و اخبار واصله آراء جلسه امروز به تفکیک ذکر می گردد

رانت مدیریت شهری در رشت بیداد می کند/ 12 بهمن شهردار رشت انتخاب می شود/ کاظمی قوی ترین گزینه

جمشیدی چناری عضو شورای شهر رشت با اشاره به زیر سوال رفتن انطباق مدیریت شهری توسط رانت ها اعلام کرد: متاسفانه رانت مدیریت شهری در شهر رشت بیداد می کند.

رشت همچنان بدون شهردار/ 12 بهمن به عنوان روز نهایی انتخاب شهردار اعلام شود

جمشیدی عضو شورای شهر رشت با پیشنهاد اینکه 12 بهمن به عنوان روز نهایی انتخاب شهردار اعلام شود گفت: این مسئله باید خاتمه یابد تا بیش از این در تیررس نقادی‌های افکار عمومی قرار نگیریم.

عناوین ویژه