زمان بارگزاری این صفحه: 9:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رضا جمشیدی چناری

برنامه ریزی و ثبات مدیریت شهری، کلید توسعه رشت

کلانشهر رشت با تجربه یکصد و هفت سال وجود نهاد شهرداری (بلدیه) یکی از شهرهای پیشگام در مدیریت شهری محسوب می شود این در حالیست که شورای چهارم، ماه ها ، بر سر انتخاب شهردار در گیر و دار بود و این تاخیر، شهر را با چالش هایی مواجه کرده است.

81503588-6270754

در انتخاب شهردار رشت هریک از اعضای شورا به چه کسی رای داد؟

پس از انتخاب دکتر محمد علی ثابت قدم به عنوان شصت و پنجمین شهردار کلانشهر رشت بر اساس شنیده ها و اخبار واصله آراء جلسه امروز به تفکیک ذکر می گردد

شهردار جدید رشت

رانت مدیریت شهری در رشت بیداد می کند/ 12 بهمن شهردار رشت انتخاب می شود/ کاظمی قوی ترین گزینه

جمشیدی چناری عضو شورای شهر رشت با اشاره به زیر سوال رفتن انطباق مدیریت شهری توسط رانت ها اعلام کرد: متاسفانه رانت مدیریت شهری در شهر رشت بیداد می کند.

شورای شهر رشت

رشت همچنان بدون شهردار/ 12 بهمن به عنوان روز نهایی انتخاب شهردار اعلام شود

جمشیدی عضو شورای شهر رشت با پیشنهاد اینکه 12 بهمن به عنوان روز نهایی انتخاب شهردار اعلام شود گفت: این مسئله باید خاتمه یابد تا بیش از این در تیررس نقادی‌های افکار عمومی قرار نگیریم.

شورای شهر رشت

عناوین ویژه