زمان بارگزاری این صفحه: 4:45 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رفراندوم

جعفرزاده؛ بجای رفراندوم باید کیفیت نمایندگان و مجلس را افزایش دهیم

صدای گیلان – اگر آقاي روحاني به برخي فرآيندها و رفتارها در نهاد مجلس انتقاد دارند، اصلا دليل نمي‌شود كه كل كاركرد نهاد قانون‌گذار كشور را زير سوال ببرند.

عناوین ویژه