زمان بارگزاری این صفحه: 1:05 AM UTC

نوشته هایی با برچسب «رفیعی» رئیس شورای شهر رشت شد

«رفیعی» رئیس شورای شهر رشت شد

در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت محمدعلی رفیعی با کسب هشت رای به عنوان رئیس و کاظمی نیز با کسب هشت رأی به عنوان نایب رئیس این شورا انتخای شدند.

عناوین ویژه