زمان بارگزاری این صفحه: 7:18 AM UTC

نوشته هایی با برچسب روانسر کرمانشاه

رییس دادگستری روانسر ترور شد

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه اعلام کرد؛ رییس دادگستری شهرستان روانسر صبح روز امروز ترور شد.

عناوین ویژه