زمان بارگزاری این صفحه: 4:24 PM UTC

نوشته هایی با برچسب روحانیون

عضو فراکسیون روحانیون مجلس؛حکیمی امروز صحبت های سبک و بی پایه ای درباره رییس جمهوری بیان کرد.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس نسبت به نطق عطاء الله حکیمی واکنش نشان داد و گفت: منتقدین رییس جمهوری مدعی دین مداری و ولایت مداری هستند اما هر جا که به نفع خود باشد دینداری و ولایتمداری را به نفع خود تفسیر می کنند.

عناوین ویژه