زمان بارگزاری این صفحه: 11:07 PM UTC

نوشته هایی با برچسب روزنامه هدف و اقتصاد

روزنامه قوچانی گل به خودی زد

صدای گیلان – بخش مهمی از انتقادات جریان‌های سیاسی کشور و حتی بخشی از جریان‌دوم‌خرداد در این باره به “اقدام ناشیانه” و “غیرحرفه‌ای” گردانندگان روزنامه مردم‌امروز اختصاص یافت.

محمد قوچانی

عناوین ویژه