زمان بارگزاری این صفحه: 1:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب روز ملی مهندس،حسن روحانی،رئیس جمهور

مهندسان کشور می‌توانند با خدمت خود زندگی مردم را بهتر کنند

رییس جمهور در همایش روز ملی مهندسی با تأکید بر اینکه دولت آماده واگذاری کارها به انجمن‌های مختلف از جمله جمع‌های مهندسی است ، گفت؛ تردیدی ندارم که مردم بهتر از دولت کار می‌کنند و باید در شرایطی که برنامه‌ها و مشکلات مهمی پیش رو داریم وارد عمل شوند.

image (5)

عناوین ویژه