زمان بارگزاری این صفحه: 12:39 AM UTC

نوشته هایی با برچسب روستای پسیخان شفت

غرق شدن جوان روستایی در رودخانه پسیخان شفت

صدای گیلان – طبق گزارشات غیر رسمی یک جوان 25 ساله روستایی ، روز گذشته در رودخانه «پسیخان» شفت غرق شده است

رودخانه پسیخان شفت

عناوین ویژه