زمان بارگزاری این صفحه: 7:35 PM UTC

نوشته هایی با برچسب روشهای هوادهی درپرورش ماهی

صید بیش از 41تن ماهیان استخوانی در لنگرود

صدای گیلان – صید بیش از 41 تن ماهیان استخوانی در شهرستان لنگرود و تحويل 2 قطعه ماهي خاوياري به مركز تكثير و بازسازي ذخاير.

صید بیش از 41تن ماهیان استخوانی در لنگرود

عناوین ویژه