زمان بارگزاری این صفحه: 3:50 PM UTC

نوشته هایی با برچسب روغن ماهی و عملکرد مغزی

مصرف روغن ماهی فایده ای برای انسان ندارد

دانشمندان معتقدند روغن ماهی فایده قابل ذکری برای قلب و مغز ندارد، اما رژیم غذایی متعادل همراه با ماهی روغنی مفید است.

عناوین ویژه