زمان بارگزاری این صفحه: 12:21 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رونی کلمن،ایران

غول بدنسازی آمریکایی با دلخوری ایران را ترک کرد

اما سفر غول بدنسازی آمریکایی آن قدر پرحاشیه شد که خیلی زود تصمیم به بازگشت به کشورش گرفت.

عناوین ویژه