زمان بارگزاری این صفحه: 10:54 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رویداد تاریخی سیاهکل

گیلان در چنین روزی؛ رویداد سیاهکل

صدای گیلان – هفته آخر بهمن ماه 1349 (فوریه 1971) گزارشهای روزانه رویداد سیاهکل (گیلان) جای اخبار جنگ ویتنام را که در اوج شدت بود در رسانه های گوشه و کنار جهان گرفته بود.

عناوین ویژه