زمان بارگزاری این صفحه: 3:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی به پرداخت غرامت به ایران محکوم شد

صدای گیلان – بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، دادگاهی در سوییس رای داده است که رژیم صهیونیستی باید بابت سهم ایران در یک شرکت مشترک صهیونیستی – ایرانی (مربوط به دوران رژیم شاه) غرامت پرداخت کند.

غرامت

عناوین ویژه