زمان بارگزاری این صفحه: 9:17 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ریاستجامعه مدرسین

آیت الله یزدی در سمت ریاست جامعه مدرسین ابقا شد .

صدای گیلان – با توجه به اتمام دوره هیئت رئیسه جامعه مدرسین انتخابات دوره جدید عصر جمعه هفتم آذرماه برگزار شد.

عناوین ویژه