زمان بارگزاری این صفحه: 7:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رییس جمهور،انزلی،منطقه آزاد

بازدید رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی/ تصاویر

رییس جمهور با اشاره به جایگاه و نقش مناطق آزاد تجاری در رونق اقتصادی تصریح کرد: مناطق آزاد تجاری باید به مراکز مهم صادرات کشور تبدیل شوند .

روحانی در انزلی

رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی بازدید کرد

رییس جمهور صبح امروز پنج شنبه از طرح توسعه مجتمع بندری کاسپین و طرح تقاطع غیر هم سطح منطقه آزاد انزلی بازدید کرد .

رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی بازدید کرد

عناوین ویژه