زمان بارگزاری این صفحه: 10:09 AM UTC

نوشته هایی با برچسب رییس جمهور چهار شنبه به گیلان می ایید

تلاش مخالفان برای به حاشیه کشاندن سفر رییس جمهور به گیلان با جمع آوری و ساماندهی برخی معتادان به مواد مخدر

دسته ای از مخالفان دولت تصمیم گرفته اند تا با جمع آوری و ساماندهی برخی معتادان به مواد مخدر، آنها را وارد برنامه استقبال از رییس جمهور در رشت کرده و مراسم را به حاشیه بکشانند.

حاشیه کشاندن سفر رییس جمهور به گیلان

عناوین ویژه