زمان بارگزاری این صفحه: 6:44 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رییس سازمان چای کشور

رنگ و اسانس می‌خوریم یا چای طبیعی؟!/ چای مرغوب سیاه و ته‌نشین نمی‌شود

رییس سازمان چای که به گفته خودش تا به حال چای خارجی نخورده و آن‌ها را بیشتر عطر و رنگ می داند تا چای، نشانه‌های زیادی برای انتخاب چای مرغوب ایرانی عنوان می‌کند.

رنگ و اسانس می‌خوریم یا چای طبیعی

عناوین ویژه