زمان بارگزاری این صفحه: 2:51 PM UTC

نوشته هایی با برچسب رییس شورای اسلامی کلانشهر رشت

انتخابات هیات رییسه شورای شهر رشت به دستور فرماندار کنسل شد

فرماندار: فرصت بیشتر به اعضای شورای رشت برای انتخاب هیات رییسه داده شد

عناوین ویژه